නව කොරෝනා රෝග තත්ත්වය (COVID-19) පිළිබඳ කාලීන තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ  වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ  නිල වෙබ් අඩවිය ( http://www.epid.gov.lk) වෙත පිවිසෙන්න.

website icon png blue 14 http://www.epid.gov.lk

twitter 3 logo png transparent https://twitter.com/HPBSriLanka

facebook icon transparent background 3 https://www.facebook.com/hpbsrilanka/

pdf icon නව කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ දැනුවත් වෙමු

Scroll To Top